PPKD #005: Soutěže dle dinosaura

Parkourové soutěže. Téma diskutované mnohokrát, často, a po celou dobu, co se věnuji parkouru. Téma vděčné a nedávno opět rozvířené ne úplně potvrzenými informacemi o jednání Parkour Generations s Mezinárodním olympisjkým výborem. Pátý díl PPKD se do soutěží pouští trochu jinak. Nebudu kritizovat jednotlivé akce, naopak se podívám na celou problematiku obecně – co je špatně, co je dobře, a když už to jednou je a musí to být, jak by se to dalo udělat pořádně.

Nenechte se mýlit, stejně jako v nahrávce, i tady musím zmínit, že jsem proti soutěžím, které by měly nést označení “parkour.” Nejsem ale natolik arogantní, abych tím, že něco odmítám, zavřel dveře celému uvažování o dané problematice. Právě naopak, pokud vím, že je něco špatně, jediná cesta, jak věc změnit, je začít o ní uvažovat ze všech stran.

Proto chci v tomto podcastu poukázat na argumenty obou stran účastníků diskuzí (a přednést i některé své vlastní), stroze, pokud možno bez emočního zabarvení. Co nám soutěže přinášejí špatného? Co nám naopak dávají dobrého? A především, protože už soutěže existují, když už tedy existují, jak by se mohly pokusit vypadat, aby se alespoň tvářily, že se snaží odpovídat ideálům, myšlenkám a filosofii disciplíny, bez níž by nikdy nevznikly…


ODKAZY

Posted in PPKD | Tagged as: , , , , , , , , , , , | 1 Comment

One Response to PPKD #005: Soutěže dle dinosaura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *