PPKD #011: Traceur, tracer, parkourista

Jak říkat tomu, kdo se věnuje parkouru? Pro takového člověka existuje třeba francouzské slovo, které je nejspíš původně parkourové, anglické slovo, které je zjednodušením toho francouzského, a pak určitě ještě jedno slovo typicky české. Jedenáctý Podcast parkourového dinosaura reaguje na to, jak se v Česku rozmáhá jedna z těchto variant a zároveň se objevují ti, kteří neví, že existují i další varianty…

Je správné říkat traceur (trasér) nebo tracer (trejsr)? A je vůbec v pořádku říkat parkourista? Správně je a, b i c. Traceur, tracer, parkourista, je to opravdu jedno. Není ale jedno myslet si, že správně je jen jedno z toho. Většina začátečníků bohužel zná jen jednu z těchto možností.

Neznalost ovšem není chybou začátečníků, kteří přece nemůžou hned na začátku vědět o parkouru úplně všechno. Na vině jsou trenéři a všichni, kteří parkour šíří, protože zapomínají spolu s technikami šířit i vědomosti. A když už ne vědomosti, pak aspoň respekt k počátkům parkouru, protože bez počátků parkouru by nebyl vůbec žádný parkour.


ODKAZY

Posted in PPKD | Tagged as: , , , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *